Tomato Dishes

King Prawn & Tomato small £4.00 | regular

£5.50

Chicken & Tomato small £3.90 | regular

£5.20

Beef & Tomato small £4.10 | regular

£5.30