Tomato Dishes

King Prawn & Tomato £7.60

Chicken & Tomato £6.80

Beef & Tomato £6.80